Nákupní košík
je zatím prázdný.

Obchodní podmínky

 • Všeobecná ustanovení

  • Zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu. Tyto jsou jsou pro obě strany závazné.
 • Objednání zboží

  • Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
 • Dodání zboží

  • Termín pro dodání zboží je zobrazen vždy u každého výrobku.
  • Při objednání výrobků s různou dobou dodání se za dobu dodání považuje nejdelší termín z celé objednávky.
  • Pokud dojde k prodloužení termínu dodání je vždy zákazník informován.
  • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, není-li dohodnuto jinak.
 • Záruka

  • Záruku na prodávané zboží poskytujeme dle obecně závazných právních předpisů.
  • Není-li v on-line katalogu na webových stránkách uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců.
  • Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.
  • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením.
  • Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami.
  • V případě reklamace zboží nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.
 • Vrácení zboží

  • Nakupující má podle odstavce 6 § 53 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.
  • Zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
  • Peníze Vám budou vráceny převodem na účet nebo složenkou do 14 dnů.