+

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu. Tyto jsou jsou pro obě strany závazné.

Objednání zboží

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Dodání zboží

Termín pro dodání zboží je zobrazen vždy u každého výrobku.

Při objednání výrobků s různou dobou dodání se za dobu dodání považuje nejdelší termín z celé objednávky.

Pokud dojde k prodloužení termínu dodání je vždy zákazník informován.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, není-p dohodnuto jinak.

Záruka

Záruku na prodávané zboží poskytujeme dle obecně závazných právních předpisů.

Není-p v on-pne katalogu na webových stránkách uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami.

V případě reklamace zboží nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.

Vrácení zboží

Nakupující má podle odstavce 6 § 53 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.

Peníze Vám budou vráceny převodem na účet nebo složenkou do 14 dnů.


+